ZIEKTEKOSTEN-VERZEKERING.NL

ZIEKTEKOSTEN-VERZEKERING

De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) is een basisverzekering die geldt voor iedere inwoner van Aruba. De rol van het Uitvoeringsorgaan AZV is het uitvoeren van de Landsverordening AZV. Dat houdt in dat de ziektekosten (huisarts, specialist, fysiotherapie, tandarts en ziekenhuisopname (eventueel in het buitenland)) vergoed worden voor iedereen die is ingeschreven als inwoner van Aruba.
De doelen van AZV zijn:

Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor alle verzekerden
Ervoor zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg op een hoog peil blijft
Zorgen voor een zo effectief en efficiënt mogelijke gezondheidszorg
Budgetbewaking/kostenbewaking

AZV werkt samen met alle bovengenoemde zorgverleners. Er bestaan contracten tussen de AZV en de zorgverleners waarin is vastgelegd wat de vergoedingen zijn voor de verrichtingen die zij bij hun patiënten doen.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod